វិញ្ញាសា​ប្រលង​អាហារូបករណ៍​ជប៉ុន​ឆ្នាំ​២០០៦-២០០៨(Update)

1 12 2010

Research (Post-graduate):
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៦
ចំលើយឆ្នាំ២០០៦

Undergraduate:
គណិតវិទ្យាកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
គណិតវិទ្យាកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៨

College of Technology:
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
ចំលើយឆ្នាំ២០០៧(ទើបតែដាក់បន្ថែម)
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
រុបវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
គីមីវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតAឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតBឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនកំរិតCឆ្នាំ២០០៨
ចំលើយឆ្នាំ២០០៨

Professional Training College:
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៦
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៦
ភាសាជប៉ុនឆ្នាំ២០០៦
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៧
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៧
ចំលើយឆ្នាំ២០០៧
គណិតវិទ្យាឆ្នាំ២០០៨
ភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ២០០៨
ភាសាជប៉ុនឆ្នាំ២០០៨
ចំលើយឆ្នាំ២០០៨


សកម្មភាព

ពត៌មាន

7 responses

1 12 2010
Tann

Good job, visal.
You should post earlier exams as well.
They are available on net.
They are accessible from the website of the Embassy of Japan in Cambodia.

1 12 2010
វិសាល

ទើបតែរើរកឃើញ 😀

2 12 2010
Fidele

អត់​ឃើញ ២០០៩ ២០១០? 😉

2 12 2010
វិសាល

មិនចាំបាច់ទេ ចាំយកអា២០១១ហ្មងទៅ មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ថ្ងៃ​ប្រលង​មក​រក​នៅ​នឹង​ទៅ​ក្រែង​លោ​មាន​វិញ្ញាសា​បែក 😀

4 12 2010
វិសាល

@Fidele: I just found the link (all exams from 2007-2010)
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0308e.html

4 12 2010
Fidele

អូ! អរគុណ Big Big! :mrgreen:

4 12 2010
វិសាល

អត់យកទេអរគុណនឹងនោះ យកលុយវិញ 😀

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s
%d bloggers like this: