អានដាច់ទេ? (វគ្គ២)

11 09 2011

Olny srmat poelpe can raed tihs 😀
I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

អានផងដែរ៖ អានដាច់ទេ?


សកម្មភាព

ពត៌មាន

8 responses

11 09 2011
Lundi Lay

Only smart people can read this

I couldn’t believe that I could actually understand what I was reading. The … power of human mind, according to a researcher at Cambrigde University, it doesn’t matter in what order the letters in a word are, the only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a … mess and you can still read letter by problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing huh? yeah and I always thought spelling was important!!

អត់​យល់ phaonmneal?? និង taotl??

11 09 2011
daravuth

…phenomenal….total…

12 09 2011
hemsokchea

Hmmmmm. Really smart Lundi.

11 09 2011
កូនផ្សោត

តាម​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​របស់​អ្នក​វិទ្យា​សាស្ត្រ​បាន​អោយ​ដឹង​ថា ពេល​អាន​មនុស្ស​មើល​តែ​អក្សរ​តំបូង​និង​អក្សរ​ចុង​ក្រោយ ប៉ុណ្ណោះ

12 09 2011
វិសាល

សុំសរសើរ សុំសរសើរ បងពិតជាពូកែមែន អានដាច់ចេញជាភាសាខ្មែរទៀត 😀 😀

11 09 2011
តា ម៉ាប់

phaonmneal = phenomenal
taotl = total

12 09 2011
រចនា

can read la

12 09 2011

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s
%d bloggers like this: