១១​កុម្ភៈ២០១២ – ទិដ្ឋភាព១១​ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​ថ្ងៃ​១១​មីនា

11 02 2012

SUMMARY:
>> 245 — Cost in billions of dollars of the post disaster reconstruction package.
>> 15,846 — Number of dead.
>> 3,320 — People still missing.
>> 2 — Number of missing people found dead this year.
>> 240 — Number of orphans in the three most severely affected prefectures, Miyagi, Iwate and Fukushima.
>> 16 — Million tons of disaster waste in Miyagi Prefecture, one of the hardest hit areas of Japan.
>> 2.4 — Drop in millions of tourists to Japan in 2011 from a year previously.
>> 6 — Approximate months lost in the average life expectancy for a Japanese woman following the disasters, down from 86.4 years in 2010 to 85.9 in 2011.
>> 3 — Approximate months lost in the average life expectancy for a Japanese man, down from 79.5 years in 2010 to 79.27 in 2011.

1. This combo shows a photo of Yuko Sugimoto wrapped with a blanket standing in front of debris looking for her son in the tsunami-hit town of Ishinomaki in Miyagi Prefecture on March 13, 2011 (L) and the same housewife standing with her five-year-old son Raito at the same place on January 27, 2012 (R).

2. This combination of pictures shows a tsunami hit area of Rikuzentakata, Iwate prefecture on March 22, 2011 (top) and the same area on January 15, 2012 (bottom).

3. This combination of pictures shows the view of a tsunami hit area of Ofunato, Iwate prefecture on March 14, 2011 (top) and the same scene as it appears on January 15, 2012 (bottom).

4. This combination of pictures shows the view of a tsunami hit street in Ofunato, Iwate prefecture on March 14, 2011 (top) and the same scene as it appears on January 15, 2012 (bottom).

5. This combination of pictures shows the view of a tsunami hit area of Ofunato, Iwate prefecture on March 14, 2011 (L) and on January 15, 2012 (R).

6. This combination of pictures shows a tsunami hit area of Rikuzentakata, Iwate prefecture on March 22, 2011 (top) and the same area on January 15, 2012 (bottom).

7. This combination of pictures shows local residents walking in a flooded street in a tsunami hit area of Tagajo, Miyagi prefecture on March 13, 2011 (top) and the same area on January 12, 2012 (bottom).

8. This combination of pictures shows a catamaran sightseeing boat washed by the tsunami onto a two-storey tourist home in Otsuchi, Iwate prefecture on April 16, 2011 (top) and the same area on January 16, 2012 (bottom).

9. This combination of pictures shows a ship called Asia Sympathy run aground by the March 11 tsunami in Kamaishi, Iwate Prefecture, on March 18, 2011 (top) and the same area on January 16, 2012 (bottom).

10. This combination of pictures shows a 10-metre high pine tree in Rikuzentakata, Iwate prefecture on March 29, 2011 (top) and the scene as it appears on January 15, 2012 (bottom). It is the only tree to have survived the tsunami among some 70,000 trees located by the seashore to protect from salt, sand and wind damage.

11. This combination of pictures shows the pavement ruptured by the earthquake in Urayasu, Chiba Prefecture on March 11, 2011 (top) and the same area on January 21, 2012 (bottom).

12. This combination of pictures shows the view of a tsunami hit area of Ofunato, Iwate prefecture on March 14, 2011 (top) and as the scene appears on January 15, 2012 (bottom).

13. This combination of pictures shows a 10-metre high pine tree in Rikuzentakata, Iwate prefecture on March 29, 2011 (top) and the same scene as it appears on January 15, 2012 (bottom).

14. This combination of pictures shows the view of a tsunami hit street in Ofunato, Iwate prefecture on March 14, 2011 (top) and on January 15, 2012 (bottom).

15. This combination of pictures shows a tsunami hit area of Rikuzentakata, Iwate prefecture on March 22, 2011 (top) and the same area on January 15, 2012 (bottom).

16. This combination of pictures shows a fishing boat lying amongst the tsunami rubble in Otsuchi, Iwate prefecture on March 31, 2011 (top) and the same area on January 16, 2012 (bottom).

17. This combination of pictures shows a catamaran sightseeing boat washed by the tsunami onto a two-storey tourist home in Otsuchi, Iwate prefecture on April 16, 2011 (top) and the same area on January 16, 2012 (bottom).

18. This combination of pictures shows people walking on a road covered with vehicles and debris in a tsunami hit area of Tagajo, Miyagi prefecture on March 13, 2011 (L) and the same area on January 12, 2012 (R).

19. This combination of pictures shows people walking on train tracks littered with cars in Tagajo, Miyagi prefecture on March 13, 2011 (top), following the March 11 earthquake and tsunami and the same area on January 12, 2012 (bottom).

20. This combination of pictures shows a cherry blossom tree amongst tsunami devastation in the city of Kamaishi, Iwate prefecture on April 20, 2011 (top) and the same area on January 16, 2012 (bottom).

21. This combination of pictures shows local residents walking past damaged cars on a street in a tsunami hit area of Tagajo, Miyagi prefecture on March 13, 2011 (top) and the same area on January 12, 2012 (bottom).

22. This combination of pictures shows residents crossing a bridge covered with debris in a tsunami hit area of the city of Ishinomaki in Miyagi prefecture on March 15, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

23. This combination of pictures shows people walking on a bridge upon which a boat lies washed up by the tsunami in Hishonomaki, Miyagi prefecture on March 15, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

24. This combination of pictures shows people evacuating with small boats down a road flooded by the tsunami in the city of Ishinomaki in Miyagi prefecture on March 12, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

25. This combination of pictures shows debris and damage in the tsunami hit area of Minamisanriku, Miyagi prefecture on March 18, 2011 (top) and the same area on January 14, 2012 (bottom).

26. This combination of pictures shows a boat washed on to a street by the March 11 tsunami in Ishonomaki, Miyagi prefecture on March 15, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

27. This combination of pictures shows damage caused by the March 11, 2011 tsunami seen from a hill overlooking the city of Kesennuma on March 16, 2011 (top) and the same area on Janury 14, 2012 (bottom).

28. This combination of pictures shows a rescue worker walking through rubble in the tsunami hit area of Minamisanriku, Miyagi prefecture on March 18, 2011 (top) and the same area on January 14, 2012 (bottom).

29. This combination of pictures shows a survivor walking past rubble and collapsed buildings in Kesennuma in Miyagi prefecture on March 18, 2011 (top) following the March 11, 2011 tsunami and the same area on January 14, 2012 (bottom).

30. This combination of pictures shows a fishing boat washed up by the March 11, 2011 tsunami onto on a road in the city of Kesennuma in Miyagi prefecture on March 16, 2011 (top) and the same area on January 14, 2012 (bottom).

31. This combination of pictures shows damage caused by the March 11, 2011 tsunami seen from a hill overlooking the city of Kesennuma on March 16, 2011 (top) and the same area on Janury 14, 2012 (bottom).

32. This combination of pictures shows a private plane, cars and debris outside Sendai Airport in Natori, Miyagi prefecture on March 13, 2011 (top) two days after a tsunami hit the region on March 11, 2011 and the same area on January 12, 2012 (bottom).

33. This combination of pictures shows cars piled up in front of the airport control tower in Sendai on March 14, 2011 (L) after a tsunami hit the region on March 11, 2011 and the same area on January 12, 2012 (R).

34. This combination of pictures shows local residents looking at a tsunami hit area of Minamisoma, Fukushima Prefecture on March 12, 2011 (top) and the same area on January 11, 2012 (bottom).

35. This combination of pictures shows people queueing up to buy food at a supermarket in Sendai, Miyagi prefecture on March 14, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

36. This combination of pictures shows residents walking on roads covered with mud and debris in a tsunami hit area of Sendai, Miyagi Prefecture, on March 14, 2011 (top) and the same area on January 13, 2012 (bottom).

អានផងដែរ៖
៣ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​យក្ស​​នៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​ថ្ងៃ​១១​មីនា (ភាគទី១)
៣ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​យក្ស​​នៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​ថ្ងៃ​១១​មីនា (ភាគទី២)
៣ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​យក្ស​​នៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​ថ្ងៃ​១១​មីនា (ភាគទី៣)
៣ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​យក្ស​​នៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​ថ្ងៃ​១១​មីនា (ភាគទី៤)
៣ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​រលក​យក្ស​​នៅ​​ប្រទេស​ជប៉ុន​ថ្ងៃ​១១​មីនា (ភាគទី៥)
១១​កញ្ញា​២០១១ – ទិដ្ឋភាព​​៦​ខែ​ក្រោយ​មហា​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​ថ្ងៃ​១១​មីនា

Source: See how Japan has rebuilt in the 11 months since the earthquake and tsunami


សកម្មភាព

ពត៌មាន

4 responses

12 02 2012
តា ម៉ាប់

they cope up with the disaster so fast…

12 02 2012
Lovepeehs05

អស្ចារ្យមែន ! អស្ចារ្យមែន ជប៉ុន ! បោសសំអាតលឿនណាស់ ! សបញ្ជាក់អោយយឃើញថា រដ្ឋាភិបាលគេ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ប្រទេសជាតិរបសគេមែន សូមសរសើរដ៏អស់ពីចិត្ត !

អតរគុណទន្សាយតូច ដែលបានចែករំលែកគ្នាមើល !

12 02 2012
លី កល្យាណ

ជាជាតិសាន៍ដែលគួរឱ្យគោរព។
«ជួយខ្លួនឯងជាជាងពឹងគេ អត្តាហិ អត្តនោនាថោ»
សូមសរសើរ។

8 03 2013

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s
%d bloggers like this: