ខុសខ្លាំងមែនទេដែលអូនស្រលាញ់បង

13 06 2014

បទចំរៀង៖ ថ្នាលវិជ្ជា វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

21 05 2013

Miss teachers, miss friends, miss school and miss the uniform!!!

សង្សារ​១​ថ្ងៃ សង្សារ​១​ជីវិត

12 01 2013

សង្សារ១ថ្ងៃ សង្សារ១ជីវិត ដោយ អាន គុណកូឡា

រៀន​រស់​ដោយ​គ្មាន​គេ & អស់​ពេល​ថែ​អូន

5 11 2012

បែក​ពី​អូន​មិន​មែន​មាន​ថ្មី & ចាំ​បង​មាន​ថ្មីចាំ​បែក​ពី​អូន

27 10 2012

សង្សារ​លេងៗ

3 10 2012

មានសង្សារនៅ?​ (នៅ) ហើយចេះស្រលាញ់ស្រីនៅ? (=.=)

ប្រកាសស្រដៀង៖ មើល​Teaser នៃ​MV បទ សង្សារ​លេង​ៗ​ស្រលាញ់​មែន​ទែន

មើល​Teaser នៃ​MV បទ សង្សារ​លេង​ៗ​ស្រលាញ់​មែន​ទែន

21 09 2012

គ្នា​មក​នេះ​មិន​មែន​មក​កាច​ទេ​ណា មក​ស្លូត​។ អោយ​គ្នា​សុំ​សង្សារ​វិញ​មក។ បើ​មិន​អោយ​ក៏​យក​ដែរ! @_@

មានសង្សារនៅ?
មាន! សង្សារលេងៗទេណា!
ញ៉ុមធ្វើសង្សារលេងៗបានអត់?
ខ្លាចស្រលាញ់មែនទែនហា។ 😀

FULL SONG:
%d bloggers like this: