វិដេអូ៖ គំនូរ​សត្វ​នាគ​ដោយ​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន

27 02 2012

ក្រោយ​ពី​បាន​មើល​វិដេអូ​នៃ​ការ​គូរ​រូប​សត្វ​នាគ​រាជ​ខាង​ក្រោម​នេះ អ្នក​នឹង​ច្បាស់​ជា​លាន់​មាត់​សរសើរ​នូវ​ថ្វី​ដៃ​ដ៏​ប៉ិន​ប្រសប់​របស់​គាត់​ជា​​មិន​ខាន ជា​ពិសេស​គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​ប្រើ​ជក់​គូស​ដង​ខ្លួន​សត្វ​នាគ​រាជ។

បើ​តាម​អ្នក​ដែល​បាន​អាប់​ឡូដ គាត់​បាន​ថត​វិដេអូ​នេះ​នៅ​ហាង​គូរ​គំនូរ​មួយ​នៅ​ពេល​ដែល​គាត់​រស់​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន។

Kaitlyn Maher – 4-year-old singer in 2008 America’s Got Talent

31 01 2011
%d bloggers like this: