បរិភោគ​សាច់​កង្កែប​និង​មឹក​ទាំង​រស់

3 08 2011

វា​មិន​មែន​ជា​ម្ហូប​ដែល​អ្នក​ឃើញ​រាល់​ថ្ងៃ​នៅ​ជប៉ុន​ទេ តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ភ្លក់ វា​ក៏​មិន​ពិបាក​រក​ណាស់​ណា​ដែរ។

Sashimi​សាច់​កង្កែប

Sashimi​សាច់​មឹក

នៅ​កូរ៉េ​វិញ​គេ​ហៅ​ថា​Sannakji​(បែប​ល្បី​ខ្លាំង​នៅ​កូរ៉េ)

ក្រោយពីមើលវិដេអូទាំងនេះហើយ អស់អារម្មណ៍ទៅញ៉ាំSushiទៀតហើយ 😦
%d bloggers like this: