កលទាល់ប្រាជ្ញា

2 06 2013

Analyze the meaning of what they are talking, you will find out the wrong and right points from both sides!

ណូ ខំម៉ិន

22 09 2011

ពេលនេះគ្មានខំម៉ិនទេ ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានាថ្ងៃ២៤ខានស្អែកនេះ!

តុលាការ​កាត់​ទោស​ខ្មែរ​ក្រហម​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី?

8 01 2010

សន្និសិទកាសែត ហ៊ុនសែននិងថាក់ស៊ីន

11 11 2009

ចុចលើលីងខាងក្រោមដើម្បីទស្សនា:
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី១
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី២
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី៣
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី៤
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី៥
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី៦
សន្និសិទកាសែតផ្នែកទី៧

វិដេអូៈថាក់ស៊ីនចូលជួបសំនេះសំនាល…

10 11 2009

វិដេអូៈការមកដល់របស់ថាក់ស៊ីន!

10 11 2009

តើ​ការ​មក​ដល់​របស់​ថាក់​ស៊ីន​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​បញ្ហា​ជំលោះ​រវាង​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ពេលអនាគត​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា? ងាយ​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​ជាង​មុន​ឬ​រឹត​តែ​តាន​តឹង​ចំនាយ​ពេល​យូរបន្ថែម​​ទៀត?
%d bloggers like this: