ក្មេងស្រីកម្ពុជាដ៏សែនឆ្លាត!

1 08 2011

ខ្ញុំ​ពិត​ជា​សប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ដែល​បាន​ឃើញ​វិដេអូ​ទាំង​នេះ​នៅ​Youtube។
%d bloggers like this: